УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ (ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА) ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ ТА ЗАСТОСУНКІВ POCKETBOOK

POCKETBOOK INTERNATIONAL S.A.

§1Загальні положення

 • Ця Ліцензійна Угода Кінцевого Користувача є угодою між Вами і «Pocketbook International SA» (якщо згадується спільно зі своїми асоційованими компаніями, також «PocketBook» або «ми») щодо користування Пристроями або Застосунками PocketBook.
 • Будь ласка, уважно прочитайте цю Ліцензійну Угоду Кінцевого Користувача ( «Ліцензійна угода») перед початком користування Пристроями або Застосунками PocketBook. Ці самі положення застосовні до та являються невід’ємною частиною Повідомлення про порядок використання персональної інформації PocketBook, а також іншим додатковим повідомленням або умовам, які можуть застосовуватися щодо користування Пристроями або Застосунками PocketBook, на які ми будемо продовжувати звертати Вашу увагу в рамках даної Ліцензійної угоди або ж в контексті користування Пристроями або Застосунками PocketBook.
 • Перед початком користування Пристроями або Застосунками PocketBook Вам необхідно погодитися з умовами цієї Ліцензійної угоди. Без такої згоди Ви не можете користуватися Пристроями або Застосунками PocketBook. Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами Ліцензійної угоди, Вам слід повернути своєму продавцеві новий Пристрій товарного вигляду, а також таким, що не був у використанні, та одержати відшкодування покупної ціни відповідно до умов повернення товару, встановлених законодавством Вашої країни.
 • Ми можемо, в будь-який момент внести зміни (але за умови, що такі зміни не призведуть до безпідставного обмеження Ваших прав) до цієї Ліцензійної угоди та інших застосовних умов, повністю або частково, з наступних причин: юридичних або регулятивних, з причин безпеки, з метою подальшого розвитку, вдосконалення або додавання нових характеристик до наших Сервісів, з метою технічного коригування та забезпечення майбутньої функціональності наших Сервісів. Якщо ми вносимо якісь зміни, ми повідомимо Вам про це протягом розумного строку. Як правило, ми об'єднуємо всі зміни та/або доповнення до даної Ліцензійної угоди або ж інші застосовані положення з будь-якими оновленнями операційної системи для Пристроїв або Застосунків PocketBook, і отримуємо Вашу згоду з такими змінами та/або доповненнями за допомогою відповідної функціональної кнопки в ході завантаження оновлення / апгрейда. Перед встановленням або використанням будь-якого оновлення / апгрейда операційної системи для Пристроїв або Застосунків PocketBook, Ви повинні погодитися з умовами зміненої / оновленої Ліцензійної угоди (якщо це застосовно). Ви не можете встановлювати або використовувати таке оновлення / апгрейд операційної системи для Пристрою або Застосунку PocketBook без надання згоди на змінену / оновлену редакцію Ліцензійної угоди. Якщо будь-яка зміна виявиться недійсною, або з яких-небудь причин така зміна призведе до технічної несправності, це не буде впливати на дійсність інших змін або умов. Незважаючи на вищесказане, ми залишаємо за собою право в будь-який момент вносити зміни в безкоштовні Сервіси за допомогою Пристроїв або Застосунків PocketBook. В такому випадку ми негайного повідомимо Вас електронною поштою або за допомогою сервісного повідомлення (пуш-повідомлення), яке з'явиться на екрані Вашого Пристрою або Застосунку PocketBook.
 • З актуальною редакцією цієї Ліцензійної угоди можна ознайомитися за наступним посиланням https://www.PocketBook-int.com/legal/SLA або у Вашому Пристрої або Застосунку PocketBook в розділі «Налаштування».
 • Користуючись Пристроями PocketBook, Ви погоджуєтесь з наступними додатковими умовами:
 • Ліцензії «Apache», версія 2.0 (якщо можна застосувати);
 • Ліцензії GNU 3 (GPLv3) або GNU 2 (GPLv2) (якщо можна застосувати).

ТекстЛіцензії «Apache», версія 2.0, см.:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

ТекстЛіцензії GPLv3 см.:

http://www.gnu.org/ licenses /gpl.html.

ТекстЛіцензії GPLv2 см.:

http://www.gnu.org/ licenses /gpl-2.0.htm.

§ 2Визначення

Для цілей цієї Ліцензійної угоди застосовуються такі терміни та визначення:

 • «Цифровий контент» означає цифровий контент, а саме: книги, газети, журнали, аудіоматеріали та пов'язані з ними функціональні можливості.
 • «Пристрій PocketBook» або іноді по тексту згадується як «Пристрій» означають наші портативні електронні пристрої для читання електронних книг.
 • «Застосунок PocketBook» означає наше програмне забезпечення (включаючи будь-які оновлення / поліпшення такого програмного забезпечення), яке дозволяє користувачам купувати, завантажувати, переглядати і / або використовувати Цифровий контент на Пристроях, що підтримуються.
 • «Сервіс» означає можливість надання Цифрового контенту, Програмного забезпечення, обслуговування клієнтів та інші Сервіси, які ми надаємо Користувачам наших Пристроїв або Застосунків PocketBook, включаючи бездротове підключення до Пристроїв.
 • «Програмне забезпечення» означає Застосунок PocketBook, а також все Програмне забезпечення на Пристрої (включаючи будь-які оновлення / апгрейди такого Програмного забезпечення), а також будь-яку відповідну документацію, що надається Вам.
 • «Пристрої, що підтримуються» означають мобільні, комп'ютерні чи інші підтримувані електронні пристрої, крім Пристроїв, за допомогою яких Ви можете користуватися Застосунками PocketBook, а також використовувати інші пов'язані Сервіси і веб-сайти.

§ 3Підключення та доступ до мережевого з’єднання

 • Використання Інтернету і бездротове підключення
 • Поведінка з Вашого боку
  Ви можете користуватися бездротовим підключенням, що надається нами, виключно в рамках користування Сервісами і в обсязі, дозволеному цією Ліцензійною угодою, а також для користування Пристроями і Застосунків PocketBook .
 • Можливість доступу
  Якщо Ваш Пристрій розташований в місці, де неможливе бездротове підключення, Ви не зможете використовувати наші Сервіси чи інші функції Вашого Пристрою. Ми не несемо відповідальність за відсутність бездротового підключення у Вашому Пристрої або за пов'язаними з цим перебоями в отриманні Сервісів. Дії поза нашим контролем (такі як зміни в Сервісах або політиках мобільних операторів) можуть негативно впливати на умови або обставини надання Вам бездротового підключення, і можуть привести до тимчасових або постійних змін або втрати бездротового підключення до Вашого Пристрою PocketBook.

Якщо ця функція підтримується, Ваш Пристрій використовує підключення до мережі Інтернет або тарифний план провайдера - третьої сторони, щоб Ви мали змогу купувати, завантажувати та використовувати Цифровий контент, Сервіси або інші пов'язані функції. У такому випадку за Ваше підключення до мережі Інтернет провайдербездротового з'єднання може стягнути кошти відповідно до його тарифного плану, а також накласти на Вас певні обмеження і умови. Якщо Ваш Пристрій не підлягає тарифному плану або іншим видам оплати на користь третьої сторони, ми не будемо стягувати з Вас плату за бездротове підключення.

§ 4Використання Програмного забезпечення
(1) Ви можете використовувати Програмне забезпечення тільки в Пристрої або в Застосунку PocketBook на Пристрої, що підтримується. Окрім того, умови, викладені в § 10 цієї Ліцензійної угоди, застосовуються до Програмного забезпечення. Додаткові умови, які застосовуються до певного програмного забезпечення третіх сторін, містяться в юридичному або подібних йому розділах меню налаштувань Вашого Пристрою або Застосунку PocketBook. Використання Програмного забезпечення, що ліцензується відповідно до відкритого програмного забезпечення, регулюється виключно умовами такої ліцензії.

(2) Для своєчасного оновлення Програмного забезпечення, ми можемо в будь-який момент надавати Вам такі оновлення, що встановлюються вручну. Для цієї дії нам необхідно отримати Вашу згоду, яку Ви можете дати за допомогою відповідної кнопки в ході завантаження оновлень.

§ 5Географічно прив'язані сервіси
ДеякіПристрої PocketBook мають функцію доступу до місця розташування Вашого Пристрою і використовує пов'язану з місцем розташування інформацію на Пристрої. PocketBook не гарантує точність, повноту або безпеку будь-яких локальних сервісів.

§ 6Користування послугами третіх сторін
Користування послугами третіх сторін, які можна отримати за допомогою Пристроїв або Застосунків PocketBook, підлягає відповідним умовам використання / загальним умовам і умовам провайдера - третьої сторони. Ви несете відповідальність за всю інформацію, яку Ви розголошуєте провайдерам - третім сторонам. Її використання, включаючи використання Вашої персональної інформації, регулюється відповідними політикам захисту персональних даних або іншими умовами провайдера - третьої сторони.

§ 7Припинення
В разі порушення будь-якого положення цієї Ліцензійної угоди, Ви автоматично позбавляєтесь своїх прав за даною Ліцензійною Угодою. У разі настання такої події, PocketBook може негайно припинити Ваш доступ до Сервісів без будь-якого відшкодування. Якщо PocketBook, в той чи інший момент часу, не наполягає на примусовому виконанні умов даної Ліцензійної угоди, то це не буде вважатися відмовою PocketBook від права висунути таку вимогу.

§ 8Контактна інформація.
Для отримання будь-якої допомоги щодо користування Вашим Пристроєм PocketBook, Застосунком, Сервісами, Цифровим контентом або вирішенням інших проблем, зв'яжіться з Центром надання інформації та підтримки по електронній пошті: info@PocketBook-int.com. У разі виникнення будь-яких питань у зв'язку з цією Ліцензійною угодою, зв'яжіться з нами за електронною поштою: info@PocketBook-int.com.

§ 9Захист персональної інформації

При обробці Ваших персональних даних ми дотримуємось вимог закону. Для отримання додаткової інформації з цього питання, а також щодо обробки персональної інформації відповідно до закону, ознайомтеся з Повідомленням про порядок використання персональної інформації PocketBook International SA на Вашому Пристрої PocketBook або в Вашому Застосунку.

§ 10Ліцензія і доступ

 • Якщо інше не передбачено по відношенню до окремих сервісів, PocketBook надає Вам обмежену, невиключну, тільки для особистого користування та без права передачі та без права на субліцензування, ліцензію на використання Сервісу PocketBook, за умови, що Ви виконуєте умови даної Ліцензійної угоди і будь-які інші застосовані умови, умови обслуговування, а також, у разі необхідності, оплачуєте будь-які відповідні суми. Дане право на користування не включає в себе (та/або): перепродаж; комерційне користування Сервісів PocketBook або Цифровим контентом; збір, використання інформації про продукт, Сервіс; опису або ціни; вторинне користування Сервісами PocketBook, їх Цифровим контентом; або користування базами даних, штучним інтелектом; подібний збір даних, або програми вилучення.
 • PocketBook, його ліцензіари, постачальники, видавці, правовласники або інші провайдери контенту залишають за собою всі права, що чітко не прописані в даній Ліцензійній угоді або відповідних Умовах використання. Ніякі Сервіси PocketBook або будь-яка їх частина не можуть відтворюватися, дублюватися, копіюватися, продаватися, перепродаватися або іншим способом використовуватися в комерційних цілях без нашої однозначної письмової згоди на такі дії.
 • Ви не можете створювати або використовувати техніки обрамлення для включення будь-якої торгової марки, логотипу або іншої корпоративної інформації (включаючи зображення, текст, макети сторінки або форму) PocketBook без нашої однозначної письмової згоди на такі дії. Ви не можете використовувати будь-які мета-теги або будь-який інший «прихований текст» з використанням назви або торгових марок PocketBook без нашої однозначної письмової згоди на такі дії.
 • Ви не маєте права зловживати Сервісами PocketBook. Ви можете використовувати Сервіси PocketBook виключно в рамках дозволеного законом. Права, надані PocketBook на використання Сервісів PocketBook, припиняються, якщо Ви не виконуєте умови даної Ліцензійної угоди або будь-які спеціальні умови обслуговування.
 • Щодо користування сервісами третіх сторін, доступних на Пристроях або Застосунках PocketBook, до них будуть застосовуватися відповідні умови використання / умови провайдера - третьої сторони. PocketBook не несе відповідальності за такі сервіси третіх сторін. PocketBook не перевіряє ці сервіси, і не адаптує ці сервіси або їх контент до своїх власних.

  (6)Відкрите програмне забезпечення: Коли встановлюється і використовується Програмне забезпечення, встановлюються і використовуються компоненти такого відкритого програмного забезпечення. Компоненти, що ввійшли до складу відкритого програмного забезпечення, визначаються за допомогою тексту відповідної ліцензії на початку файлу. Умови відповідної ліцензії на відкрите програмне забезпечення можна прочитати, перейшовши на відповідне посилання в § 1 підпункту 6 даної Ліцензійної угоди. Ті ж умови ліцензії можна визначити на пристрої в розділі «Інформація про пристрій - Юридична інформація - Ліцензії на відкрите програмне забезпечення». Відкрите програмне забезпечення підлягає Умовам використання відкритого програмного забезпечення. Положення даної Ліцензійної угоди застосовуються тільки в тій мірі, в якій вони не суперечать умовам ліцензії на відкрите програмне забезпечення. Якщо умови ліцензії на відкрите програмне забезпечення цього вимагають, ми надамо Вам (шляхом завантаження) вихідний код відповідних компонентів у формі заархівованої копії відповідного початкового коду, що зчитується комп'ютером. Якщо немає ніякої подібної заархівованої копії, що підлягає завантаженню, ми надамо Вам роздруківку повністю заархівованої копії застосованого вихідного коду, що зчитується комп'ютером, за Вашим прямим запитом, поданим протягом трьох (3) років, та за плату, сума якої не перевищує вартості відправки вихідного коду.

§ 11Обліковий запис

Вам може знадобитися обліковий запис (аккаунт) в PocketBook для користування деякими Сервісами PocketBook (за винятком PocketBook Cloud). Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності Вашого облікового запису та паролю, а також за обмеження доступу до Вашого комп'ютера та мобільних пристроїв. відповідно до закону, Ви несете відповідальність за будь-яке використання та / або інші дії з даними Вашого облікового запису,.

§ 12Претензії щодо порушення авторського права

PocketBook дотримується законодавства про права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо Ви вважаєте, що Ваша робота була скопійована способом, який порушує Ваші авторські права, зв'яжіться з нами, використовуючи наші контактні дані, зазначені в § 8.

§ 13Відповідальність

 • Ми будемо докладати всіх можливих зусиль для забезпечення безперебійної та безвідмовної роботи Сервісів , а також передачі даних. Проте, в силу особливостей роботи мережі Інтернет, це не може бути гарантовано. Доступ до наших Сервісів, час від часу, може перериватися або обмежуватися для проведення технічних робіт, надання технічної підтримки або впровадження нових функцій або сервісів. Ми докладемо всіх зусиль для обмеження частоти і тривалості таких тимчасових переривань або обмежень.
 • PocketBook несе необмежену відповідальність у випадку, якщо причина збитку пов'язана з умисною або грубою недбалістю / невиконанням обов'язків PocketBook, або законного представника, або уповноваженої особи від PocketBook.
 • Крім того, PocketBook несе відповідальність за недбале порушення істотних зобов'язань. Істотними є зобов'язання, порушення яких заважає досягненню мети Ліцензійної угоди, або виконання яких забезпечує належне виконання умов Ліцензійної угоди, і на виконання яких Ви можете розраховувати. Однак, у разі порушення відповідних договірних зобов’язань, відповідальність PocketBook обмежується типовим розміром стандартного прогнозованого договірного збитку. PocketBook не несе відповідальності за недбале порушення зобов'язань, крім згаданих вище.
 • Обмежена або виключна відповідальність PocketBook також застосовується до персональної відповідальності співробітників, представників і уповноважених осіб PocketBook.

За фактом прийняття умов гарантії якості продукції, вищезазначені обмеження відповідальності не застосовуються в разі настання подій, що призвели до смерті, нанесення тілесного ушкодження або шкоди здоров'ю,або виявлення дефектів, а також в разі навмисно прихованих дефектів. При цьому відповідальність, передбачена положеннями Product Liability Act (Закон про відповідальність за якість продукції), залишається без змін.

§ 14Застосовне право, юрисдикція і часткова недійсність, вирішення спорів

 • Дана Ліцензійна угода регулюється законодавством Швейцарії, за винятком Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і колізійного права.
 • Будь-які претензії, підстави для позову або суперечки, що виникають з або у зв'язку з даною Ліцензійною угодою, підлягають розгляду виключно компетентним судом в м. Лугано, Швейцарія.
 • Якщо Ви є споживачем, що проживає в ЄС, на вас також розповсюджується законодавство країни, де Ви проживаєте. Відповідно до умов цієї Ліцензійної угоди, Ви можете подавати претензії, що виникають із стандартів захисту споживачів Швейцарії або країни - члена ЄС, в якій Ви проживаєте.
 • Недійсність окремих положень цієї Ліцензійної угоди не тягне за собою визнання недійсності інших положень. У випадку недійсності окремого положення, будуть застосовуватися відповідні норми законодавства.
 • Європейська Комісія надає платформу для вирішення спорів онлайн, до якої можна отримати доступ за наступним посиланням: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ми не є зацікавленими і не зобов'язані брати участь у процедурі вирішення спорів в органі захисту прав споживачів.

§ 15Цілісність Ліцензійної угоди. Мова, що превалює.

 • Дана Ліцензійна угода являє собою двосторонню угоду між Вами і PocketBook щодо Програмного забезпечення PocketBook і заміщає собою всі і будь-які попередні домовленості сторін щодо предмета цієї Ліцензійної угоди.
 • Будь-який переклад цієї Ліцензійної угоди може бути зроблений виключно відповідно до вимог чинного локального законодавства. У разі будь-яких різночитань між англійською версією та версіями на інших мовах, англійська версія Ліцензійної угоди буде превалювати, якщо інше не заборонено місцевим законодавством.

Додаток 1 – Вбудоване програмне забезпечення IVONA

ЯКЩО НА ВАШОМУ ПРИСТРОЇ POCKETBOOK ВСТАНОВЛЕНО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IVONA ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕКСТУ В МОВУ (В ДАНОМУ ЗАСТОСУНКУ 1 - «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» І «ПРОДУКТ» ВІДПОВІДНО). ВИ ПОВИННІ, ВРАХОВУЮЧИ ПОПЕРЕДНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ, ДОТРИМУВАТИСЯ НАСТУПНИХ ПОЛОЖЕНЬ:

1. Ви можете використовувати Програмне забезпечення тільки як частину продукту і виключно в належних цілях.

2. Ви можете використовувати Програмне забезпечення виключно для особистого, а не комерційного, використання.

3. Ви не можете використовувати Програмне забезпечення або ж будь-яку його частину або функцію таким чином, який:

(a)може бути визнаний порнографічним, вульгарним, спаплюженим, образливим або непристойним, таким, що дискредитує, образливим, який ображає почуття віруючих або расистським, або іншим чином провокує ненависть до окремих людей або груп, що прославляє тероризм або іншу кримінально карну діяльність; або

(б)порушує права інтелектуальної власності або права на захист персональних даних інших осіб.

4. Ви не можете поширювати Програмне забезпечення або будь-яку його частину або функцію будь-яким чином, включаючи, не обмежуючись цим, в формі аудіо-файлів, в якості частини застосунків, матеріалів або мультимедійних робіт, створених кінцевим користувачем або для нього, або інакше для оренди, прокату або перепродажу Програмного забезпечення або будь-якої його частини або функції будь-якої третьої сторони.

5. В максимальній ступені, дозволеної обов'язковими положеннями закону, Ви зобов'язуєтеся не здійснювати інженерний аналіз, не розбирати чи декомпілювати Програмне забезпечення або будь-яку його частину, або іншим чином намагатися отримати або визначити вихідний код або його логіку, крім як в тій мірі, в якій такі дії не є забороненими згідно чинного законодавства. Ви не повинні обходити або намагатися обійти будь-які заходи безпеки, вбудовані в Програмне забезпечення.

6. Ви повинні прийняти на себе повну відповідальність за створення резервних копій будь-якого власного Програмного забезпечення, даних і баз даних, взаємодіючих з Програмним забезпеченням.

7. Ви не можете купувати будь-які права власності або права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення, крім прямо вираженої ліцензії, наданої даними Ліцензійною угодою кінцевого користувача.

8. Ви не повинні видаляти будь-які повідомлення про права власності або їх обмеження в будь - якому Програмному забезпеченні.

9. Будь-яке Програмне забезпечення, надане Вам для того, щоб оновити, удосконалити, виправити або іншим чином змінити Програмне забезпечення, буде вважатися частиною Програмного забезпечення та буде регулюватися Ліцензійною угодою на продукцію, якщо тільки інші Умови застосування не будуть передбачені для таких компонентів ПЗ.

10. У Вас немає права здавати в оренду або субліцензувати Програмне забезпечення будь-якої третьої сторони. Будь-яка спроба здати в оренду або субліцензувати, або передати будь-які свої права не буде дійсною.

11. Цим Ви погоджуєтесь знищити Програмне забезпечення разом з усіма копіями, змінами або частинами, об'єднаними в будь-яку форму після припинення наданої Вам ліцензії.

12. PocketBookнадасть Вам власну обмежену гарантію без посилань на IVONA. Така гарантія, надана PocketBook, не перевищує гарантію, надану PocketBook компанією IVONA.

Aa HD